विशेष संग्रह

अनुसन्धान र विकास, उत्पादन मा विशेषज्ञता
र लिथियम ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणाली (BMS) को बिक्री।

हाम्रोबारे

मानव ऊर्जा प्रयोग गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न प्रतिबद्ध छ, यसलाई एक मिशनको रूपमा लिँदै
सिर्जना गर्न, र भविष्यलाई वास्तविकतामा ल्याउन प्रतिबद्ध!
हाम्रोबारे